Logo Fraai Agency

Verklarende woordenlijst

We verstaan dat een website een technische uitdaging is, daarom hebben we voor jullie deze technische woordenlijst samengesteld.

SQL - Structured Query Language

Structured Query Language, vaak afgekort als SQL, is de standaard taal om in een relationele database tabellen te maken, verwijderen, vullen, lezen en bij te werken. SQL is onder te verdelen in SQL-92 en database specific SQL.

Lees meer

JS - JavaScript

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. Naast HTML en CSS is JavaScript een van de kerntechnologieën van het wereldwijde web.

Lees meer

JSON - JavaScript Object Notation

JSON of JavaScript Object Notation, is een gestandaardiseerd gegevensformaat. JSON maakt gebruik van voor de mens leesbare tekst in de vorm van data-objecten die bestaan uit een of meer attributen met bijbehorende waarden. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor uitwisseling van data tussen server en webapplicatie, als een alternatief voor XML. JSON is oorspronkelijk ontstaan uit de programmeertaal JavaScript, maar is een taalonafhankelijk dataformaat. Code voor het lezen en maken van JSON-data is beschikbaar in een grote diversiteit van programmeertalen. JSON wordt ook veel gebruikt om data te versturen en ontvangen vanuit een webgebaseerde API.

Lees meer

XML - Extensible Markup Language

Extensible Markup Language (XML) is een standaard voor het maken van documenten. Het is een standaard voor de communicatie tussen webapplicaties en webdiensten.

Lees meer

REST - Representational State Transfer

Representational State Transfer (REST) is een technologie die gebruik maakt van HTTP-protocolen om data te versturen en terug te krijgen. Het is een standaard voor de communicatie tussen webapplicaties en webdiensten.

Lees meer

CMS - Content Management System

Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren. Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system.

Lees meer

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

Lees meer

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

Hypertext Transfer Protocol is het protocol voor de communicatie tussen een webclient en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken.

Lees meer

HTML - Hyper Text Markup Language

Hypertext Markup Language (HTML) is een standaard voor het maken van documenten. Het is een standaard voor de communicatie tussen webapplicaties en webdiensten.

Lees meer

PHP - PHP: Hypertext Preprocessor

PHP is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior softwareontwikkelaar bij IBM. Lerdorf gebruikte Perl als inspiratie. Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page.

Lees meer